Wersja Flash Player'a Twojej przeglądarki jest nieaktualna.
Strona zostanie wyświetlona w alternatywnej wersji HTML.
Aby obejrzeć stronę uaktualnij wersję Flash Player'a lub obejdź detekcję

EXER Couching Games

EXER - Couching Games


© copyrights to EXER.
designed by LoboSystem

Zarządzanie projektami


Zarządzanie projektami unijnymi nie jest sprawą łatwą. Aby lepiej się do niego przygotować można skorzystać z wielu dostępnych na rynku produktów. Większość z nich to niestety tradycyjne szkolenia z zarządzania projektami UE. Exer Coaching Games to nowoczesny e-learning XXI wieku. Zapraszamy do gry "zarządzanie projektem unijnym" - sprawdź się!

Projekty UE


Wejdź do gry "Zarządzanie projektem unijnym" i zostań menadżerem projektu. W grze poznasz tajniki związane z prowadzeniem projektów unijnych, dowiesz się jak rozliczać fundusze unijne i projekty unijne, a także czym są programy UE. Zapraszamy!

Projekty badawcze III.3 RPO WŁ 2007-2013

Firma e-Manager sp. z o. o. zrealizowała projekt badawczo rozwojowy pn. „Stworzenie zaawansowanego naukowo systemu informatycznego poprawiającego efektywność nauki w obszarze dietetyki i zdrowego żywienia.” a obecnie jest na etapie realizacji projektu pn.„Opracowanie metod i rozwiązań narzędziowych w zakresie doboru technologii wykonywania aplikacji internetowych oraz ich skalowania w modelu IaaS”. Realizacja obu projektów jest współfinansowana ze środków EFRR oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, III Osi Priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działania III.3: Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.